Miljömedvetet och prisvärt på samma gång

Om Oss

Vilka är Recyclify

Recyclify grundades för att bidra till en cirkulär ekonomi och göra det enklare att köpa telefoner till sitt företag. Vår idé är att göra det möjligt för företag att enkelt köpa telefoner till sin verksamhet utan att behöva avsätta stora investeringar och samtidigt ha miljö och hållbarhet i fokus. Med Recyclifys försäkring på fabriksny utrustning försvinner även oro för att telefoner ska gå sönder och dyra fakturor för självrisk ska hamna i brevlåda.  

 

Att bidra till en cirkulär ekonomi där telefoner och tillbehör ingår i ett kretslopp där vi även hanterar uttjänta eller oönskade telefoner är en självklarhet för Recyclify. Cirkularitet är kärnan i vår affärsmodell. Eftersom vi hanterar både fabriksnya som rekonditionerade enheter samt har kontroll över vad som återanvänds eller återvinns så skapar det en total cirkulär ekonomi. Vår ambition är att återanvända en så stor andel som möjligt av alla de enheter som vi hanterar.  

Med Recyclifys lösningar ökar ni er produktivitet, sänker kostnaderna och frigör ert företag från de stora telekomoperatörernas långa och svåra avtal. 

Cirkulär ekonomi – en möjlighet till mer hållbara IT-produkter

En undersökning från McMaster University i Kanada visar att mindre än 1 procent av alla smarta telefoner återvinns, en skrämmande låg siffra med tanke på den påverkan som tillverkning och inköp av nya telefoner har. Dessutom framkommer det i rapporten att producera en ny smart telefon innebär användning av lika mycket energi som att äga och ladda en telefon i tio år. 

I en cirkulär ekonomi hanteras resurser på ett mer ansvarsfullt sätt. Målet är att förlänga produktens livstid och återanvända alla material så att inget avfall skapas. Att återanvända produkter är mer resurseffektivt än att återvinna eftersom de flesta material tappar i värde varje gång de återvinns. Det bästa sättet att minska skadlig miljöpåverkan att därför förlänga produktens livstid. I en cirkulär ekonomi byggs produkter för att hålla länge. De är slitstarka och kan uppgraderas och repareras. Delar kan bytas ut — exempelvis bör batterier vara utbytbara eftersom hela produkter ofta kasseras bara för att batteriet är utslitet. 

När produkter inte går att bruka längre så ses de som värdefulla resurser som används för att tillverka nya produkter. Behovet av att bryta nya naturresurser minskar därför radikalt i en cirkulär ekonomi. Redan i designfasen tar man hänsyn till att produkten och materialen ska leva länge genom att göra det enkelt att separera komponenter. Skadliga ämnen används inte eftersom det gör att materialet är svårare att återvinna och använda i nya produkter 

Recyclify återanvänder så nära 100 % av alla produkter som kommer tillbaka till oss som det överhuvudtaget går. Recyclify arbetar för en cirkulär ekonomi och tar sitt miljöansvar, att se till en telefons hela livscykel, på största allvar.  

 

Hyra – lösningen på alla utmaningar?

Det är användandet – inte ägandet – som skapar värde i form av ökad effektivitet och produktivitet. Med ett hyresavtal kan du se företagets telefoner som ett arbetsverktyg som du köper som tjänst. För att man ska slippa oväntade utgifter såsom reparationskostnader och köp av ersättningstelefoner när olyckan är framme så ingår en heltäckande försäkring om ni önskar. Då kan man säkerställa att medarbetarna alltid har tillgång till fungerande utrustning.  

Med en finansieringslösning där ni hyr mobiltelefoner frigör du kapitalet ni annars hade använt till att köpa telefonerna som en engångskostnad. När man undviker oväntade utgifter (reparationer eller ersättningsköp) har man också bättre koll på företagets kassaflöde. Det blir också enkelt att budgetera med en fast månadskostnad som man dessutom kan få på en samlingsfaktura. 

När 24 månader har gått är hyresperioden slut och man kan med gott samvete lämna tillbaka hårdvaran till Recyclify som tar hand om hårdvaran och ser till att den återvinns eller återanvänds på ett certifierat och säkert sätt vid återlämnandet. Du som kund kan då få ett intyg om återbrukad utrustning. Det intyget kan ni använda i er egen miljöredovisning. 

Recyclify´s finansieringslösning ger dig som företagare:
 
  • Ökad produktivitet och sänkta kostnader.
  • Möjligheten att komma ifrån de stora telekomoperatörernas långa, dyra och ofta svåra avtal.
  • Skydd mot oväntade utgifter såsom reparationskostnader och köp av ersättningstelefoner.
  • Möjlighet att slippa stora engångskostnader.
  • Enklare budgetering med hjälp av en fast månadskostnad, som dessutom går att få på en och samma samlingsfaktura.
  • Fungerande och uppdaterade mobiltelefoner på ett klimatsmart sätt.
  • Möjlighet att hyra fabriksnya mobiltelefoner till operatörspris utan bindningstid eller operatörsbyte.
  • Ett enkelt sätt att utan ansträngning bidra till en cirkulär ekonomi och mer hållbar framtid.
Vad är en rekonditionerad telefon?

Precis som med återvinning av mycket annat kan begagnade telefoner repareras och ges en ökad eller förlängd livslängd 

En rekonditionerad, dvs. renoverad telefon genomgår en noggrann undersökning och repareras av specialister. När telefonen går igenom rekonditioneringsprocessen återställs den till sitt fabrikstillstånd och telefonen fungerar på samma sätt som en ny.  

Skicket hos en rekonditionerad telefon kan variera men i regel testas, rengörs och repareras telefonerna så att de fungerar med optimal prestanda. Det är också den stora skillnaden mellan en rekonditionerad telefon och en begagnad. Alla telefoner som Recyclify säljer har genomgått denna rekonditioneringsprocess 

Det finns många fördelar med att hyra en rekonditionerade telefon från Recyclify  men den största vinsten är att du genom att handla genom oss hjälper till att minska mängden elektronikavfall och bidrar till en mer hållbar framtid. 

Varför återanvändning istället för återvinning?

Vid tillverkningen av en ny dator går det åt fossila bränslen, vatten, metaller och kemikalier motsvarade 10 gånger datorns vikt. Eftersom många delar i en dator eller annan IT-utrustning är fabrikstillverkade högtekonologiska komponenter som förstörs vid återvinning är den potentiella energibesparingen vid återanvändning av IT-utrustning upp till tjugo gånger större än vid återvinning.  

Detta innebär att om man kan förlänga livslängen för IT-utrustningen med tre till fyra år så skapas betydande miljövinster både i form av minskat utsläpp av växthusgaser men också en besparing av jordens råvaror. 

98 % av den utrustning som lämnas tillbaka till oss återanvänds av oss eller via våra partners. Resterande andel lämnas till återvinning och tas om hand på ett miljöcertifierat vis. Siffrorna baseras på återlämnad utrustning efter hyrestidens slut.

Cookie Policy

Cookie Policy

Term & Conditions

Term & Conditions

FAQ

FAQ

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du att vi använder cookies. Om du inte godkänner vårt användande av cookies bör du ändra din webbläsares inställningar för cookies eller undvika att använda Recyclifys webbplats. Notera att om du avaktiverar cookies kan det påverka upplevelsen av Recyclifys webbplats.

På vår webbsida finns två sorters cookies placerade:

Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker) och tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, i första hand för analyser som t.ex. Google Analytics)